Waimea Kuʻu One Hānau (Waimea, My Birthplace) - Alice Namakelua 

Nani Waimea kuʻu one hānau
Kaulana i ka ua Kipuʻupuʻu
Me nā kuahiwi nani ʻekolu
Nou mau kou hoʻohihi

Kaulana no nā paniolo pipi
Hiehie maluna o nā lio
Kau e ka lei me ka hainakā nui
Hoʻohihi ʻoe ke ʻike

Haʻina mau keiki lawe a lilo
Kaulana Ikuwā me Kaʻaua
Neia mau keiki lawe a lilo
I ka hae o ka lanakila
Beautiful Waimea, my birthplace
Famous with the Kipuʻupuʻu rain
And the three beautiful mountains
Tis you I admire always

Famous indeed the cowboys
Attractive on the horses
They wear a lei and a large handkerchief
You admire when you see them

I'm telling of my birthpalce
Made famous by Ikuwā and Kaʻaua
These two boys who took away
The flag of victory

Source: Aunty Alice Namakelua’s Lifetime Hawaiian Compositions - Composed July 1, 1972, at Kahana Bay. While thinking of her younger days on the island of Hawaiʻi, the composer heard this song in the air. The last verse, 2nd stanza, refers to Ikuwā Purdy and Archie Kaʻaua, Waimea cowboys who won the world championship at the rodeo in Cheyenne, Wyoming, 1908. The placed first and third respectively. Translation by Alice Namakelua. © 1973, Heinz-Guenther Gerhard Pink