Wehiwehi ʻOe (You Are So Decorative) - Words & music by Sylvester Kalama 

E kuʻu pua mae ʻole
Aʻu i kui ai a lawa
I lei hoʻohiehie
Nō ke ano ahiahi
  
Hui:
Wehiwehi ʻoe e kuʻu ipo
He ʻiʻini ke koʻiʻi waiho hoʻi i loko la ko loko
Loko hana nui i ka puʻuwai
ʻO kō leo nahenahe e maliu mai
 
E kuʻu lei mai ʻole
Aʻu i kui a lawa
I lei hoʻohiehie
Nō ke ano ahiahi

Hoʻohihi ka manaʻo aʻe ʻike
I ka lau ʻāhihi o ia uka
I puia i ke ʻala onaona
Me ka ua hāliʻi ka nahele
My flower that never fades
I string a lei
For you, so lovely
In the evening
  
Chorus:
You are so decorative, my sweetheart
A longing, a desire for you lies within
Surges within my heart
Your gentle voice speaks to me
  
O my ever fadeless lei
Which I strung and completed
Into a lei to adorn me
For the evening hour

One wants to know and love
The ʻāhihi of the uplands
Drenched with fragrance and perfume
And the spreading rain of the forest

Source: King's "Songs of Hawaiʻi" - Chorus, Verse 1 & 2 translated by Mary Pukui. Verse 3 translated by Kanani Mana. © 1942, Charles E. King