ʻ
Haleakalā Hula - Traditional
Haʻaheo ka mokuahi Haleakalā
Ka mahimahi o ka Pakipika

Hoʻokomo i ke awa nani
Aʻo Kuhiō Bay

O ke kani kapalulu a ke oeoe la
Me ka hae Hawaiʻi e welo ana

Ua ola kākou e na kini
Hai Hawaiʻi a Maui ʻo Kama

Haʻina ʻia mai ana ka puana
Ka mahimahi o ʻAlenuihāhā
Proud is the ship Haleakalā
The dolphin of the Pacific

It entered the beautiful harbor
Of Kuhiō Bay

There was the blaring of the whistle
And the waving of the Hawaiian flag

This is a great help to all of our people
From Hawaiʻi to Maui, island of Kama

This is the end of my song
Of the dolphin of the ʻAlenuihāhā
Source H.Farden - Verse 2, stanza 2, Kuhiō Bay is another name for Hilo Bay. Verse 4, stanza 2, Maui, island of Kama refers to Kamalalawalu, a chief of Maui. Verse 5, stanza 2, ʻAlenuihāhā ( great, smashing billows) is the channel between the islands of Hawaiʻi and Maui. Translation by Mary Pukui