Lei Ana Au I Ke Aloha O Kāua (Adorning Our Love) - by Kekupuohi

 
Lei ana Nuʻuanu i ka ua Waʻahila
Ua kui pua lei Hinahina
Kui au me nā paka ua ʻeloʻelo
ʻElo māua pulupē i ke anu

Hui:
Lei ana hoʻi au i ke aloha kāua
Luʻuluʻu au i ka mili
Me ʻoe aku kēia unu la
I maha nēia ilihia

Lei ana Mānoa i ka ua Kuahine
Ua lei kōkō ʻula i ke pili
Pili ia ke aloha i paʻa i loko
Kama ia i kamaʻāina
The vale of Nuʻuanu was wrapped in the Waʻahila rain
As we wreathed in a necklace of sweet flowers
Close together we stood in the downpour
Shivering in the cold and drenched from the showers
 
Chorus:
Then while I'm adorning our love with flowers
Sad as I think of departing, my beloved
Take with you this keepsake
It will cure your heart of its smarting
 
Mänoa is covered in the misty Kuahine rain
And united with adorning red
Such is the love deeply rooted within
Bound forever, a child of this land

Source: McKee Collection, " Sonny Cunha's Music Book", Copyright 1902 by William H. Coney, Translated by Käʻeo Kawaʻa - Waʻahila is the name of a rain in Nuʻuanu valley. Kuahine, more often called Tuahine, is the gentle, misty rain of Mānoa valley