Lei Loke o Kawika - Words by Mary J. Montano, Music by Peter Kalani

Hoʻokahi nō ʻoi o ke kaona
ʻO ka lei pua loke o Kawika
Ua hele wale a nohea
I ka pē ʻia o ka Tuahine

Hui:
ʻO ka ʻoi nō ia o ka laʻi
Ke kuini noho i ke onaona
Kini i ka puʻuwai pumehana
Lei hoʻomāhie a ke kupa

Na ka hanu ʻaʻala o pua loke
Hoapili ka lehua kū moku
I poloʻai aʻe nā malihini
Kipa iā Kuaihelani home
There is one who is the fairest in our famous town
David's wreath of roses
It is so very beautiful
Drenched by the Tuahine rain

Chorus:
It looks so very delicate
Like a queen surrounded by fragrance
Held in admiration by many hearts
This lovely wreath to adorn the native son

The fragrant breath of the rose
Companion of the island lehua
That invites the visitor
To come to Kuaihelani home


Source: King's Hawaiian Melodies - Dedicated to David Kawananakoa, this may have been composed to accompany a gift for the aliʻi, a Hawaiian custom. Verse 1, stanza 4, Tuahine is the name of the Mānoa rain. translated by Mary Pukui. © 1943 Charles E. King. Music clip by Lani Lee

Montano
Mary Montano