Leilehua - Words & music by Charles E. King

A he hoʻoheno nei nou
Nou e kuʻu Leilehua
Noho ia e ke onaona
Hoʻohihi nei puʻuwai
ʻO ka piʻo mai a ke ʻānuenue a
ʻO ka pā mai a ka makani ka makani la

Holu e ka lau o ka niu
Lau o ka niu i ka ʻae kai
Hōʻike mai ʻao ʻoe ia e ka ipo kuʻu ipo la
Kau o ka lawe a lilo
Ke kiʻina ia kaʻana no a kaʻana paʻa la
E lei e kuʻu Leilehua
E lei e kuʻu Leilehua

This is a song of affection for you
For you my Leilehua
With whom beauty dwells
This heart takes a fancy to you
The rainbow arches above
The breezes blow

Setting the leaves of the coco palms a sway
The coco palms beside the sea
They reveal the presenco of my beloved one
The one whom I wish to win
The winning ways of my darling
My Leilehua
My Leilehua

Source: King's Hawaiian Melodies - Dedicated to Harriet Beamer. Translation by Mary Pukui. Copyright1928, 43, Charles E. King