Nani Wale Ka Mahina (Beautiul Moonlight) - Traditional

Nani wale e ka mahina
Konane e ka pō laʻi

Kukui mālamalama
O ke aupuni a nā hila

He ʻōnohi pua kaimana
Ke ola pau kaukani

Aʻe aʻe kau i ka niʻo
I ka nalu he`e i ka lala

Huki paʻa kou pohilima
ʻOni ʻole ke aupuni

Kuhi e koʻu manaʻo
Maluna o ka ʻāina

Haʻina mai ka puana
Nani wale e ka mahina


So beautiful, the moon
Lighting the peaceful night

Candle brightening
The earth and hills

Like the center of a diamond
With a thousand hues

We do honor to
The waves which move about us

Pulling hard with the palms of your hands
You are unable to move the earth

My thoughts focus
Above the land

Tell the story
So beautiful is the moon


Source: Johnny Noble arranged the music for a version of this name chant for King David Kalākaua. © 1963 Miller Music Corp