Iesu No Ke Kahuhipa - Dorothy Thrupp & William Bradbury


Iesu no ke Kahuhipa
Kahuhipa maika`i e
Eia makou ka `ohana
Ke ho`olohe a hahai
E aloha, e aloha
Alaka`i a hanai mai
E aloha, e aloha
Alaka`i a hanai mai

Ka`i malie `ia makou la
Ma na kahawai maika`i
Ma na kula uliuli
Kahi malu e malu ai
E aloha, e aloha
Kia`i a ho`omalu mai
E aloha, e aloha
Kia`i a ho`omalu mai

Mai ho`oku`u i kou `ohana
`O `auwana io i`a ne`i
Ma na wahi ho`ohihia
Ma na waonahele e
E aloha, e aloha
Ho`opa`a makou pa maika`i
E aloha, e aloha
Ho`opa`a makou pa maika`i

Saviour, like a shepherd lead us
Much we need Thy tender care
In Thy pleasant pastures feed us
For our use Thy folds prepare
Blessed Jesus, Blessed Jesus
Thou has bought us, Thine we are
Blessed Jesus, Blessed Jesus
Thou has bought us, Thine we are

We are Thine, do Thou befriend us
Be the guardian of our way
Keep Thy flock, from sin defend us
Seek us when we go astray
Blessed Jesus, Blessed Jesus
Hear, O hear us, when we pray
Blessed Jesus, Blessed Jesus
Hear, O hear us, when we pray

Early let us seek Thy favor
Early let us do Thy will
Blessed Lord and only Saviour
With Thy love our bosoms fill
Blessed Jesus, Blessed Jesus
Thou has loved us, love us still
Blessed Jesus, Blessed Jesus
Thou has loved us, love us still

Source: Leo Hoonani Hou, Translation by Laiana