Ka Lama Aʻe One - Traditional

Hui:
Ua pass long, ia kau puʻu
Never see mai hoʻi kau palaina
Ua ʻike aku ia aku ʻoe
Ahē hele pūlapu mai kau hana

ʻAuhea ʻoe, e ka lama aʻe one
Kaua i ka pahupahu piliʻoka
Ua nani ka waiho mai a ka papa
Koke nā ulu i ke kahua

Kau kapakahi aku ʻoe i kau puʻu
I ka welelau mio o ke kiu
I loaʻa e ka ulu i ka naele
Ko kini ka loa`a la i ka lima

Hoīho ko kiu a auliʻi
I niniu pono ai e ka Pelekane
O kaʻu kiʻina ana no ia
Huikau nā ulu la i ka papa

O ua lilo me kala ʻole
Ke kaʻi huluhulu ia aʻe nei
ʻAʻole no ʻoe e pakele aku
A he hapahā pelio

Chorus:
Your pack is passed on
Your bluffing is to conceal
I know what you are
Your ways are bluffing

Where are you, light of the seashore?
Let us have a game of billiards
The board is in readiness
Rattle the balls on the platform

Set your aim to the side
With the point of the cue
To get the ball at the crevices
Your king is the prize in the hand

Place your cue perfectly
That the English will spin perfectly
That is my way of playing
Every ball mixes on the board

O that dog without a collar
He is being dragged along
I'll say you have no chance
You are just a counterfeit

Source: Sunday Manoa Album #3, Panini Producations - A game of billiards is set to music Edited by Kaʻiʻini Garza-Maguire