Ka Naʻi Aupuni (The Conquerors of the Nation) - William Kahino

E Hawaiʻi nui kuauli
E nā hono aʻo Piʻilani
*(ʻO Maui nui a Kama)
Oʻahu o Kākuhihewa
Kauaʻi o Manokalanipō

Hui:
E naʻi wale nō ʻoukou
I kuʻu pono ʻaʻole pau
I ke kumu pono o Hawaiʻi
E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono
E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono

I hoʻokahi kahi ka manaʻo
I hoʻokahi kahi puʻuwai
I hoʻokahi kahi ke aloha
E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono
E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono

He leo aloha ia paʻē mai
Mai nā kūklu mai o Kahiki
E ī mai ana iā ʻoe e Hawaiʻi
E mālama i ka maluhia
E mālama i ka maluhia

*alternate 2nd stanza

Great Hawaiʻi with its verdant country
The bays of Piʻilani
*(Great Maui of Chief Kamalalawalu)
Oʻahu of Kākuhihewa
Kauaʻi of Manokalanipō

Chorus:
Come all of you, stand together
My deeds are not yet complete
Hawaiʻi must have moral foundation
The life of the land is perpetuated in righteousness
The life of the land is perpetuated in righteousness

Be of one mind
Be of one heart
Be of one love
The life of the land is perpetuated in righteousness
The life of the land is perpetuated in righteousness

Voice of love speaking for all
From the foundation of Kahiki
Urging you, Hawaiʻi
Preserve the peace
Preserve the peace

*alternate 2nd stanza

Source: Composed in 1906,this song honors the great chiefs of the islands. Keawe of Hawaiʻi, Piʻilani who ruled the Hono bays of Maui; Kākuhihewa, chief of Oʻahu; Manokalanipō, king of Kauaʻi. The words are attributed to Kamehameha Nui on his death bed, as he counselled the chiefs surrounding him. They all agreed that only righteousness would preserve the nation of Hawaiʻi. Stanza 4 of the hui is our state motto taken from a speech by Kamehameha III, given at Kawaiahaʻo Church, July 31, 1843.