Ka Pilina (The Union) - by Toyo Jackson

E nā pali hāuliuli
Hoʻoipo ana au me ʻoe
E ka wai puna o Maunaʻala
Ua inu au a kena i ka ʻono
Hôʻoni aʻe ana e ʻike
I ka nani o Kahaluʻu

Hui:
ʻElua māua me ke aloha
Ka pilina ʻana o ia loa
Meaʻole ia loa i ka manaʻo
I ka loku hala ʻole a loko

Luana iho au ʻo ka laʻi
Nā kōhi mākolu a loko
I lawea ʻia mai e nā kini
Mai ka ʻihi kapu mai o uka
Kono ana ke aloha i kuʻu poli
I ka ua Kūkalahale

Oh verdant cliffs
You and I shared a passionate dalliance
Oh spring water of Maunaʻala
I slaked my thirst with its freshness
Impelling me to behold
The beauty of Kahaluʻu

Chorus:
We shared our love
The union of that depth
Thatdepth is nothing to consider
The constant throbbing herein

I delight in contentment
The threefold pressure within
Brought about by the throngs
From the sacred heights above
The beloved entices my heart
In the Kūkalahale rain

Source: King's Green Book - Verse 1, Stanza 3, puna is a sweetheart and Mauna`ala, the site of the Royal Mausoleum. Verse 2, stanza 6, Kûkalahale is the name of a wind and rain of Honolulu. Copyright 1920, 42 by Charles E. King. Translated and edited by Lalepa Koga