Ka Pua Uʻi (The Beautiful Flower) - by Bina Mossman 

Aloha wau ia ʻoe kuʻuipo
Kuʻu lei momi kuʻu milimili
O ka heke ʻoe ona pua
O ke kupuna aʻe hiʻi poi nei
  
Hauʻoli ka manaʻo ke ʻike aku
Kou maka palupalu e ke aloha
He aloha i pili ia ika puʻuwai
A he lei hiʻehiʻe na ka mākua
  
Puana ka inoa o kuʻuipo
Kuʻu lei nani lei maka mae
He nohea ʻoe i kuʻu maka
E ka pua uʻi ʻoe o na lani
I love you, my sweetheart
A lei of pearls to caress
You are the choice flower
Cherished by grandparents
  
Joyful thoughts
Your gentle loving eyes
Bring love close to the heart
A lei, the delight of your parents
  
Tell again the name-song of my sweetheart
A treasured and beautiful lei
You are loveliness in my sight
You are a beautiful flower of the heavens


Source: Copyright Criterion Music Corp - Written for the composer's granddaughter