Kahi Kai Aʻo Māmala - Ulumahiehie 

Click Title to Access Melody

Kahi mea i aloha ʻia, ahahana
Kahi kai aʻo Māmala

Malama hewa ʻana ʻoe, ahahana
Kaukana a ke aloha

Ua pono no kau hana, ahahana
A he kini lehulehu ʻoe

Pehea la ka nohona, ahahana
**(I heala ka nohona, ahahana)
I ka ʻolu aʻo Halaulani

A he lani nui no ʻoe nau, ahahana
No neia nui kino

Kou kino noho mālie
I ke ahe a ka makua

E aloha aʻe ana wau, ahahana
Kahi wai a o Kewalo

E uwalu aku ana wau, ahahana
A he ʻole ka maliu mai

Haʻina mai ka puana, ahahana
Kahi kai aʻo Māmala

Hʻ'ina mai ka puana, ahahana
Ua pono no kau hana

Haʻina hou ka puana
Kahi mea i aloha ʻia

Kahea: He Inoa No Kaholomoku
 
**alternate stanza


The one who is loved, uh-huh
Is by the sea of Māmala
 
You have a secret, uh-huh
You are in love
 
That is alright for you, uh-huh
Because of your many helpers

How are you living, uh-huh
**(Where are you dwelling, uh-huh)
In the shelter of Halaulani
 
You are a ruler to me, uh-huh
You rule my whole being 
 
You are of gentle character, uh-huh
Heeding you parents 
 
I love the one, uh-huh
By the water of Kewalo 
 
I go to grasp, uh-huh
And do not heed
 
This is the end of my praise, uh-huh
About the little sea of Māmala 
 
Tell the refrain, uh-huh
Of the righteous one 
 
Tell the refrain, again
Of one who is loved
 
The Name Of Kaholomoku
 
**alternate stanza

Source: Lokalia Stearns, - This ancient chant set to music is about Mamala, the channel at the entrance of Honolulu Harbor. Kaholomoku is one of the many names of King Kalakaua. Translated by Joseph Kahaualelio Music clip by Gippy Cooke