Kai Hānupanupa - by Ken and Phil Emerson
 

E hele au ma ke kai,
E ke kai hānupanupa,
I ka pili ano ahiahi,
E hele au ma ke kai
E hele au ma ke kai,
E ke kai hānupanupa,
Me ke aloha Hawaiʻi nei,
Ke ia ʻāina hoʻi mai au 
As I go by the sea,
The surging sea,
In the calm of the evening,
I go by the sea.
As I go by the sea,
The surging sea,
My love goes out to my fair Hawaiʻi,
Tonight my homeland, I'll return.


Source: Recorded on "Homegrown 3" by Ken and Phil Emerson and "Hawaiʻi, In The Middle Of The Sea" by Brothers Cazimero, Copyright Kaʻio Music Publishers