(
Kaualūlehuaoʻaikū - Words by Hailama Farden, music by Irmgard Aluli

He wehi kēia nou e ka lei
Kaualūlehuaoʻaikū

Hū aʻe ka manaʻo pua o Kohala
Laha hoʻi ke aloha no Pololū

Lū aʻe ka lehua a wili i ka lei
Lei ana nō ʻoe a kau poʻohiwi

E ō i kou inoa e Aunty Thelma
Kaualūlehuaoʻaikū

This is as an adornment for you to wear
Dear Kaualūlehuaoʻaikū

I fondly think of you, child of Kohala
Sharing much love from Pololū

Lehua which have been scattered, are formed into your lei
And you wear it proudly upon your shoulders

So answer to your name, Aunty Thelma
Kaualūlehuaoʻaikū

Source: Hailama Farden from "Kani ka pila!" The musical legacy of Irmgard Keali`iwahinealohanohokahaopuamana Farden Aluli. Dedicated to Thelma Kaualūlehuaoʻaikū (Sproat) Bugbee (1911-2004. Composed August, 2001, this was the last mele Irmgard Aluli wrote.