Kaulana Nā Pua (Famous Are The Flowers) - Ellen Kehoʻohiwaokalani Wright Prendergast

Kaulana nā pua aʻo Hawaiʻi
Kūpaʻa ma hope o ka ʻāina
Hiki mai ka ʻelele o ka loko ʻino
Palapala ʻānunu me ka pākaha
 
Pane mai Hawaiʻi moku o Keawe
Kōkua nā Hono aʻo Piʻilani
Kākoʻo mai Kauaʻi o Mano
Paʻapū me ke one Kākuhihewa
 
ʻAʻole aʻe kau i ka pūlima
Ma luna o ka pepa o ka ʻēnemi
Hoʻohui ʻāina kūʻai hewa
I ka pono sivila aʻo ke kanaka
 
ʻAʻole mākou aʻe minamina
I ka puʻu kālā o ke aupuni
Ua lawa mākou i ka pōhaku
I ka ʻai kamahaʻo o ka āina
 
Ma hope mākou o Liliʻulani
A loaʻa ē ka pono o ka ʻāina
*(A kau hou ʻia e ke kalaunu)
Haʻina ʻia mai ana ka puana
Ka poʻe i aloha i ka ʻāina
*Alternate Stanza
Famous are the children of Hawai`i
Ever loyal to the land
When the evil-hearted messenger comes
With his greedy document of extortion
 
Hawaiʻi, land of Keawe answers
Piʻilani's bays help
Mano's Kauaʻi lends support
And so do the sands of Kākuhihewa
 
No one will fix a signature
To the paper of the enemy
With its sin of annexation
And sale of native civil rights
 
We do not value
The government's sums of money
We are satisfied with the stones
Astonishing food of the land

We back Liliʻulani
Who has won the rights of the land
*(She will be crowned again)
Tell the story
Of the people who love their land
*Alternate Stanza

Source: Na Mele o Hawaiʻi Nei by Elbert & Mahoe - Written Jan. 1893, published in 1895, this himeni opposed the annexation of Hawaiʻi to the United States. The original title was Mele ʻAi Pohaku or The Stone-eating Song, and was also known as Mele Aloha ʻĀina or the Patriot's Song. This song was composed as Ellen Wright Prendergast was sitting in the garden of her father's house in Kapālama. Members of the Royal Hawaiian Band visited her and voiced their unhappiness at the takeover of the Hawaiian Kingdom. They begged her to put their feelings of rebellion to music.

 

 Ellen Keho`ohiwaokalani Wright Prendergast