Kawaihae (Hoe Hoe Nā Waʻa) - Emma Paishon

Listen to Kawaihae by Jesse Tinsley on You Tube http:www.youtube.com/watch?v=vrTokG9e9Cw

Kawaihae, ka ʻuapo aʻo Hilo
Hoe hoe nā waʻa
Pili i ka puʻe one

Mahukona, kaʻuapo aʻo Miloliʻi
Hoe hoe nā waʻa
Pili i ka moku

Lahaina, kaʻuapo aʻo Māla
Kukui mālamalama
I ka ihu o Mauna Kea

Kaunakakai, kaʻuapo Molokaʻi
Hoe hoe nā waʻa
Hoʻokano kahi selamoku

Haʻina ʻia mai ana ka puana
Hoe hoe nā waʻa
Pili i ka puʻe one
Kawaihae, the wharf of Hilo
Row, row the boats
Close to the sandbar

Mahukona, the wharf of Miloliʻi
Row, row the boats
Close to the island

Lahaina, the wharf of Māla
Light shines
On the prow of the Mauna Kea

Kaunakakai, the wharf of Molokaʻi
Row, row the boats
Sassy, that sailor

Tell the theme
Row, row the boats
Close to the sandbar


Source: Phillip Lee - Mauna Kea was an interisland steamer. Cargo and passengers would be rowed ashore by sailors in row boats, while the ship would anchor off shore.
Stanza 1, the wharf would be located in Kona, but the composer wrote it as Hilo. Emma Paishon was 17 years old and had never been to Hawai?i and was not familiar with the landscape when she composed this mele. She was Hawaiian but was born in ʻIosepa, Utah, where a colony of Hawaiians lived in Skull Valley, in the desert, 75 miles from Salt Lake City, next to an Indian reservation.