Ke Ānuenue (The Rainbow) - Mary K. Pukui & Maddy Lam

Ua nani ke ānuenue
Lā ʻeā lā ʻeā
Piʻo maila a i luna
Lā ʻeā lā ʻeā
 
Iho mai e ka ʻua
Lā ʻeā lā ʻeā
Hoʻōla i ka honua
Lā ʻeā lā ʻeā
 
Kupu nā mea ʻulu
Lā ʻeā lā ʻeā
Hoʻonani i ka ʻāina
Lā ʻeā lā ʻeā
 
Pā mai e ka lā
Lā ʻeā lā ʻeā
Mōhala mai nā pua
Lā ʻeā lā ʻeā
 
Haʻina mai ka puana
Lā ʻeā lā ʻeā
Ua nani ke ānuenue
Lā ʻeā lā ʻeā
The rainbow is so beautiful
Tra la la la
Arched high above
Tra la la la
 
The rains fall
Tra la la la
The earth lives
Tra la la la 
 
The plants grow
Tra la la la
The land is beautiful
Tra la la la
 
The sun shines
Tra la la la
The flowers bloom
Tra la la la
 
Tell the refrain
Tra la la la
Of the rainbow's beauty
Tra la la laSource: Pamai Tenn Collection, Composed August 6. 1954 - © 1956 Criterion Music Corp