Ke Hoʻolono Nei (Listening)
Lyrics by Suzanne Case, Music by Leokane Pryor, Hawaiian Transcription by Kaliko Beamer Trapp 
I ka uka ʻeloʻelo aʻo Alakaʻi
Ka ʻoʻo kahi e pūlale ana
Ualo makehewa i ke kōkoʻolua
Kaumaha i ka noe o Kuakahi
 
Me he ua a lā ke ehu ʻohāhā wai nui
ʻAʻohe lua e launa ai ʻo ka leo nahenahe
 
Poʻouli hoʻi aʻo Hanawī
ʻOlapalapa ʻo ka home ia
Kaluanui, Kaluaiki, Kalapawili
ʻO ia mau lapa manu ʻole lā
 
Luʻuluʻu ka nahele o uka
I ka ua lokuloku mao ʻole
He ʻole hoʻi ka pūnua ʻioʻio
 
E ka ʻio e kaha o ka lewa nuʻu
O ka lani paʻa aʻo Hawaiʻi nei
Kou maka lana, kou heahea mai
Eia mākou ke hoʻolono nei
 
Puana:
E ō mai e nā kini a lehu
E lohe ʻia no i ka pakapaka ua
ʻO ka hana ia
E malama ʻia a mau loa aku
Eia mākou ke hoʻolono nei
ʻIo, Hawaiian Hawk
There in the uplands of Alakaʻi swamp
The lone ʻoʻo anxiously searches
Calling out in vain for a mate
Into the sad mists of Kuakahi
 
The lobelia pollen falls like rain
No sweet duet can be heard
 
O Poʻouli of Hanawi
The ʻolapa forest trees are your home
Kaluanui, Kaluaiki, Kalapawili
Ridges where poʻouli no longer fly
 
Heavy is the upland forest
In the endless downpour
Without the music of young birds
 
O hawk of the great heights
Of the heavely skies of Hawaiʻi
Your vision of hope, your call to us
Here we are, listening
 
Call:
So answer all you people
And listen to the message sent in the raindrops
This is our work:
To protect, evermore
Here we are listening


Source: Many of life's lessons were taught to nā keiki (the children) through song and poetry. In keeping with this ancient tradition, the composer encourages all to malama (care for) endangered native species. There are only 3 known Poʻouli, (black headed honey creeper) in east Maui. The ʻIo or Hawaiian hawk is found only on the island of Hawaiʻi. To learn more of our native species, visit these websites. www.conservationhawaii.org, www.malamahawaii.org, www.mauiforest bird.org