Kīlauea - by Alice Nâmakelua

A ka luna o Kīlauea
I ke ahi a ka wahine

Haʻa ana ka wahine Pele
ʻŪhi ʻūhā mai ana lā

Nome ana ʻo Pele i Puna
Aia ka palena aʻi kai ʻeā

He inoa nou aʻe Pele ʻeā
Ka wahine noho a i Kīlauea

Hoʻi nō e ke kapu i Kīlauea
E ola mākou a mau loa

Kahea:
He inoa nō Pele


Alice Namakelua

Up at Kīlauea
Lives the fire of the lady

Madame Pele moves
Creaking and crackling as she goes

Pele moves to Puna
The end is in the sea

Thy name is Pele
The lady that lives at Kīlauea

All kapu remains at Kīlauea
And may we live forever

Call:
The name of Pele


Source: Hillier Collection, Translation by Kini Sullivan