Kokeʻe Me Kalalau - Words & music by:E. Keali`i Blaisdell

Ke ʻike aku wau nani o Kokeʻe
E hoʻopulu `ia nei ka ua kilihune
Nani wale e ka ua aʻo Kokeʻe

Kilakila o Kalalau hoʻoheno ʻana i ka manaʻo
Na kupa o ka ʻāina
Hoʻolu i ka maka o ka malihini
No ka nani aʻo Kalalau hanohano i ka maka

Ka nani o Kokeʻe kîhāpai nani ke ʻike aku
Me ka nani o Kalalau kilakila, kelakela i ka laʻi
Lipolipo i ka maka ke ʻike aku


Haʻina ʻia mai ana ka puana
O ka nani aʻo Kokeʻe me ka nani o Kalalau
Hoʻoheno ana i ka manaʻo na kupa o ka ʻāina
Hoʻolu i ka maka o ka malihini

I see the beauty of Kokeʻe
Freshened by the light rain,
So beautiful is the rain of Kokeʻe!

Distinguished Kalalau
Cherished in the thoughts
Of the residents of the land
(and) Pleasant in the sight of the visitors.

For the beauty of Kalalau is majestic to the eyes
The beauty of Kokeʻe (is) a lovely garden to see
And the beauty of Kalalau (is) so majestic, so serene
So green for the eyes to behold

Tell the story
Of the beauty of Kokeʻe and the beauty of Kalalau
Cherished in the thoughts of the residents of the land
(and) Pleasant in the sight of the visitors


Source: E. Kealiʻi Blaisdell Album "Keeping It Traditional"- Translation by E. Kealiʻi Blaisdell Copyright 2003