Kūhiō Bay - Words & music by Keliana Bishaw
 
ʻAkahi hoʻi a ʻike kuʻu maka
I ka nani aʻo Waiakea
ʻAʻohe lua e like ai
Me ka nani a me ka nani
Aʻo Kūhiō Bay
 
Mahalo aʻe au i ka nani aʻo Hilo
Me ka ua aʻe hoʻopulu nei
ʻOni ana Mokuola au i ke kai
ʻOua ʻāina e
Kaulana nei
 
Wai ānuenue a he wai kaulana
Wai makaʻikaʻi a ka malihini
Wai kamahaʻo i kaʻu ʻike
E papahi e hoʻope nei
I ka nahele
 
This is the first time I saw for myself
The beauty of Waiakea
There is no other that can compare
With the beauty, the beauty
Of Kūhiō Bay
 
I admire the beauty of Hilo
The rain drenches it
Mokuola stands out in the sea
Island that is
Known to all
 
Rainbow falls is well known
Falls visited by strangers
Marvelous waters in my sight
It streams down and wets
The forest

Source: Johnny Noble’s Royal Collection of Hawaiian Songs © 1928 Johnny Noble and Oscar U. Hyatt International Copyright Secured Translated by Kamehameha Schools HSI