Kuʻu Makamaka (My Friend) - Words by Malia Craver, music by Val Kepilino 

He hoʻoheno kēia
No kuʻu makamaka
Ka wahine leo hone
Mai Lāʻie

He no hea mau ʻoe
I ka lehulehu
Mai Hawaiʻi a Keawe
I Niʻihau

He lei nani ʻoe
No Hawaiʻi nei
A mākou nei e
Haʻaheo mau ai

E paʻa iho ʻoe
A paʻa pono
Na mele noʻeau
O ka ʻāina

Puana kou inoa
I lohe ia
No Genoa Keawe
E ō mai ʻoe
An expression of affection
For my friend
For the sweet voiced lady
From Lāʻie
 
You are always attractive
To the people
From Hawaiʻi, island of Keawe
To Niʻihau
 
You are a beloved person
To Hawaiʻi
Of whom we are
Always proud
 
Hold fast and
Cherish well
The lovely songs
Of the homeland
 
This is the conclusion
Of my praise
For Genoa Keawe
Answer to our song


Source: Kepilino Collection , Copyright V. Kepilino, - Friendship, one of life's greatest gifts is expressed in this mele that honors Genoa Keawe, Hawaiʻi's first lady of song. Recorded by Peter Ahia on Peter Sings CD

Genoa 
Genoa Keawe & Grandaughter July, 1999