Nā Kane ʻOiwi Hawaiʻi - Matilda Kauwe Ichimura

Ke oli nei me ke aloha, ʻeā, ʻeā
O nā mele nani like ʻole, ʻeā, ʻeā
Haʻaheo nā kane ʻōiwi Hawaiʻi, ʻeā, ʻeā
O neia ʻāina kaulana, ʻeā, ʻeā

ʻOliʻoli no ke lohe aku, ʻeā, ʻeā
I nā leokū hoʻohenoheno, ʻeā, ʻeā
Hauʻoli mau ka puʻuwai, ʻeā, ʻeā
Me nā minoʻaka pumehana, ʻeā, ʻeā

Hoʻokahi no e alakaʻi, ʻeā, ʻeā
E kau nei i ka laʻi, ʻeā, ʻeā
Leo nahenahe o nā kane, ʻeā, ʻeā
Hui aku me nā hoaloha, ʻeâ, eʻâ

Puana ʻia me ke aloha, ʻeā, ʻeā
O nā mele nani like ʻole, ʻeā, ʻeā
Haʻaheo nā kane ʻōiwi Hawaiʻi, ʻeā, ʻeā
O neia ʻāina kaulana, ʻeā, ʻeā
Singing with love
Of the different beautiful songs
Proud of the native sons of Hawaiʻi
Of this famous land

It`s a joy to listen
To the affectionate songs
Hearts always happy
And the smiles warm

There`s only one to lead
Who appears contented
Sweet male voices
Blend with their companions

Told with love
Of the different beautiful songs
Proud of the native sons of Hawaiʻi
Of this famous land

Source: Baker Collection, Translator unknown