Nā Makani ʻEhā (Four Winds) - Dennis Kamakahi

He wahine ʻoe no Hālawa mai
He nani maoli nō
Ka heke nō ʻoe i kaʻu ʻike lā
He wehi no kuʻu nui kino
Hoʻi mai iʻaneʻi
Ka uluwehi o ke Koʻolau
Me ka lei
I ka makani Hoʻolua
  
He wahine ʻoe no Wailau mai
He nani maoli nö
Ka heke nō ʻoe i kaʻu ʻike lā
He wehi no kuʻu nui kino
Hoʻi mai iʻaneʻi
Ka uluwehi o ke Koʻolau
Me ka lei
I ka makani ʻEkepue
  
He wahine ʻoe no Pelekunu mai
He nani maoli nō
Ka heke no ʻoe i ka ʻike lā
He wehi no kuʻu nui kino
Ho`i mai i`aneʻi
Ka uluwehi o ke Koʻolau
Me ka lei
I ka makani Puʻupilo
  
He wahine ʻoe no Waikolu mai
He nani maoli nö
Ka heke nō ʻoe i kaʻu ʻike lā
He wehi no ku`u nui kino
Hoʻi mai iʻaneʻi
Ka uluwehi o ke Koʻolau
Me ka lei
I ka makani Kilioʻopu
 
Haʻina mai ka puana lā
Nā uʻi maoli nō
Me he pua ʻala onaona la
He wehi no kuʻu nui kino
Hoʻi mai iʻaneʻi
Ka uluwehi o ke Koʻolau
Nā makani ʻeha
O Molokaʻi nui a Hina
You are a woman from Hālawa valley
A beautiful local girl
Your unsurpassed beauty is seen
An adornment for my body
I am returning here
The lushness of the mountains
The lei
The wind named Hoʻolua
  
You are a woman from Wailau valley
A beautiful local girl
Your unsurpassed beauty is seen
An adornment for my body
I am returning here
The lushness of the mountains
The lei
The wind named ʻEkepue
  
You are a woman from Pelekunu valley
A beautiful local girl
Your unsurpassed beauty is seen
An adornment for my body
I am returning here
The lushness of the mountains
The lei
The wind named Puʻupilo
  
You are a woman from Waikolu valley
A beautiful local girl
Your unsurpassed beauty is seen
An adornment for my body
I am returning here
The lushness of the mountains
The lei
The wind named Kilioʻopu
 
Tell the refrain
Of the local beauties
The fragrant blossoms
That adorn the body
I am returning here
The lushness of the mountains
The four winds
Of great Molokaʻi born of Hina

Source: Garza-Maguire Collection - This mele honors the four winds of the four valleys on the eastern/northern coast of Molokaʻi. Hoʻolua is the name of the strong north wind of Hālawa Valley. ʻEkepue, to bend, crouch or secretive is the wind from Wailau. Pelekunu, a narrow valley and its wind Puʻupilo, is associated with its damp scent. When the Kikioʻopu wind from Waikolu Valley blows, the grass sways in rhythmic fashion.