Wahine Uʻi - James Kahale


ʻAuhea wale ʻoe
E ka wahine uʻi
Ka mea i like aku
Me ka mahina

He uʻi nō ʻoe
I kaʻu ʻike
He uʻi mae wale
Naʻe i ka la

Aia ko puni
E kuʻu aloha
Ka poke ʻōʻio
Lomilomi iʻa

Āhea lā ʻoe
Hoʻihoʻi mai
E ka mea i like aku
Me ka mahina

Haʻina ʻia mai
Ana ka puana
He uʻi nō ʻoe
Lā i kaʻu ʻike

You must listen
The beautiful woman
The one whose beauty is comparable
To the moonlight

You are a beauty
In my sight
A beauty that dwindles
In the light of day

Your delight
My beloved
Is the raw bonefish
That has been massaged

When will you
Return
One who is comparable
To the moonlight

The story
Is told
You are a beauty
To behold

Source: King's Hawaiian Melodies - Translated by Kanani Kamai © Copyright 1918, 43 Charles E. King